O`Pazo

Reina Mercedes, 20
Tel: 915532333
www.opazo.es

Marisco.